Menu
Program

12:00 Registracija
12:00 Postavljanje izložbenog prostora
16:00 Pozdravna riječ, Helena Medvedec
16:10 Pozvano predavanje
Hrvatska radiološka tehnologija u europskim i svjetskim okvirima
Marija Frković, Frane Mihanović, Melita Kukuljan
preuzmi
16:30 Pozvano predavanje
Fizikalna podloga nastanka i kvalitativna karakterizacija slike
na CT uređajima
Marko Radoš
 preuzmi
16:50 Pozvano predavanje
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zdravko Huber
 preuzmi
 17:10 Pauza za kavu
 17:30 Pozvano predavanje
Ishodi učenja iz područja zdravstvenog prava
Ljubica Žunić
 preuzmi
 17:50 Pozvano predavanje
Podjela odgovornosti unutar tima
Ante Klarić, Miran Cvitković
 preuzmi
 18:20 Pozvano predavanje
Obavezno osiguranje od štete, sve što ne piše ili piše malim slovima
Andrija Stojanović
 preuzmi
 18:40 Sponzorsko predavanje
Implementation of advanced RT Techniques
Tibor Major, Varian Medical Systems International AG
 preuzmi
 19:00 Svečano otvorenje
08:00 Registracija  
09:00 Tema: Suvremene radiološke metode 1
Moderator: Ivanka Herman, Dario Damjanović
09:00 Pozvano predavanje
MSCT-om vođena transtorakalna biopsija – uloga radiološkog tehnologa
Melita Kukuljan
preuzmi
09:20 MSCT kolonografija
Bernarda Malnar Cazin, Šimun Križanac
preuzmi
09:30 MSCT protokol za dokazivanje plućne embolije
Tomislav Stanković, Matej Čirko
preuzmi
09:40 Nove tehnologije injektora za intravensko i intraarterijsko davanje kontrastnih sredstava
Stipan Mandarić, Pharmacol d.o.o.
preuzmi
09:50 Metoda prikaza torakalnih i vratnih organa kompjuterskom tomografijom primjenom bifazične aplikacije kontrastnog sredstva
Maja Karić, Melita Kukuljan
preuzmi
10:00 Rad sa O-arm uređajem u neurokirurškoj sali
Dario Marelj, Marko Čičak, Dario Gluvačević
10:10 Pauza
10:20 Tema: Suvremene radiološke metode 2
Moderator: Maja Karić, Tomislav Stanković
10:20 Pozvano predavanje
Uloga MR perfuzije u neuroradiologiji
Krešimir Dolić
preuzmi
10:40 Perkutana transluminalna angioplastika u rješavanju stenoza arteriovenskih fistula za hemodijalizu u prvih 15 bolesnika
Željko Silić, Mario Mrakovčić, Z. Badrić, D. Miletić, L. Tkalčić
preuzmi
10:50 Biokemijsko oslikavanje hrskavice MR-om
Krunoslav Štefančić
11:00 Multiparametrijski MR prostate
Dario Damjanović, Ivana Damjanović, B. Kovalisko, A. Delić
preuzmi
11:10 MR artrografija zgloba koljena
Mirela Blat, Dubravko Maček
preuzmi
11:20 MR histerosalpingografija
Vlado Rastić, Sanda Kordovan, Stela Jelić, S. Kralj, N. Gotovac
preuzmi 
11:30 Pauza za kavu
11:50 Tema: Radiološka tehnologija u nuklearnoj medicini
Moderator: Helena Medvedec, Irislav Šabulić
11:50 Pozvano predavanje
PET/CT u kliničkoj praksi
Dražen Huić
12:10 Pozvano predavanje
Alzheimerova demencija i nuklearna medicina
Ratimir Petrović
12:30 Pozvano predavanje
Kompetencije radiološkog tehnologa u nuklearnoj medicini
Irislav Šabulić
 preuzmi
12:40 PET/CT–osnove i klinička primjena kod raka dojke
Marina Hrastov, Saša Vicić
 preuzmi
12:50 Radni Ručak
13:50 Tema: Radiološka tehnologija u dentalnoj medicini
Moderator: Krešimir Granec, Boris Crnov
13:50 Pozvano predavanje
Suvremeni radiološki postupci u dentalnoj medicini
Tomislav Lauc
14:10 Pozvano Predavanje
Provjera kvalitete rendgenskih uređaja koji se koriste u dentalnoj radiologiji – muke po regulatoru
Ivana Kralik
 preuzmi
14:30 Ortopantomografija mogućnosti i ograničenja uz uvođenje nove 3D tehnike
Sanda Kordovan, Goran Glumac, Vlado Rastić, M. Brkanić, S. Jelić, N. Gotovac
 preuzmi
14:40 Razvoj i upotreba radiologije u dentalnoj medicini
Ana Boch, Matija Radoš
 preuzmi
14:50 Pauza
15:00 Tema: Radiološka tehnologija u terapiji
Moderator: Damir Ciprić, Vedran Manestar
15:00 Pozvano predavanje
Raznolikost tehnoloških mogućnosti provođenja radioterapijskog liječenja raka prostate – ciljni volumen i sigurna eskalacija doze
Josip Joachim Grah
 preuzmi
15:20 IGRT u radikalnom liječenju pacijenata sa adenokarcinomom prostate
Mirela Blažinić, Maja Kutuzović, Sandra Martić
 preuzmi
15:30 Uloga radiološkog tehnologa na „Gamma Knife“ radiokirurgiji
Marica Keser, Marina Srbić, Maja Šaf
 preuzmi
15:40 Primjena vakumskog jastuka u (3D) konformalnoj radioterapiji
Sanja Gašpar, Mateja Lacković, Davor Drakulić
 preuzmi
15:50 Tetoviranje u medicini
Julijana Paunović, Damir Ciprić
 preuzmi
16:00 Pauza za kavu 
16:20 Prezentacija postera
Moderator: Dario Damjanović, Velimir Karadža 
17:20 Pozvano predavanje
Uloga radiološkog tehnologa u ratnoj bolnici
Senka VukoPosjet MCDR Vukovar: Mjesto sjećanja-Vukovarska bolnica 1991.
20:30 Svečana večera
09:30 Registracija
10:00 Tema: Suvremene radiološke metode 3
Moderator: Ana Malbašić, Ivica Bogadi
10:00 Rektalna i vaginalna distenzija gelom pri MR pregledu zdjelice
Sanja Trtica, Dragutin Vučković, Zvonimir Sučić, T. Pavlović
preuzmi
10:10 MSCT koronarografija-modifikacija protokola kod pacijenata s bradikardijom i slabom ejekcijskom frakcijom
Sara Bezak, Vladimir Peša
preuzmi
10:20 MR prikaz jetre sa primjenom specifičnog hepatocitnog kontrastnog sredstva
Mladen Radošević, Matija Bočkor, Demir Puljizović
preuzmi
10:40 Rendgensko snimanje kukova uzgojnih pasa
Krešimir Granec
preuzmi
10:50 Pauza za kavu
11:10 Tema: Osiguranje kvalitete i edukacija u radiološkoj tehnologiji
Moderator: Ankica Dozan, Ivanka Herman
11:10 Pozvano predavanje
Važnost termalnog i mehaničkog indeksa pri optimizaciji ultrazvučnog prikaza
Marija Frković
preuzmi
11:30 Širenje odgovornosti i područja rada radioloških tehnologa u radioterapiji:osiguranje kvalitete i konturiranje rizičnih organa
Vedran Manestar, Đurđica Harmicar, Helena Režić
preuzmi
11:40 Akreditacija zdravstvenih ustanova
Kemal Pinjić
11:50 Provjera kakvoće mjerača aktivnosti
Damjan Kuzmić, Uroš Stanič
preuzmi
12:00 Zatvaranje kongresa