Menu
Teme i Pozvani Predavači

Teme Kongresa

Radiologija
Radioterapija
Nuklearna medicina
E-učenje
Zaštita od zračenja
Medicinsko pravo
Dentalna radiologija


Pozvani Predavači

prof. dr. sc. Marko Radoš, dr. med.
prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.
doc. dr. sc. Josip Joachim Grah, dr. med.
doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med.
dr.sc. Marija Frković, dr. med, prof.
Miran Cvitković, dr. med.
mr. sc. Ante Klarić, dipl. iur
Ljubica Žunić, dipl. iur.
Ivana Kralik, dipl. inž.
Tomislav Lauc, dr. med.
Ratimir Petrović, dr. med.
Irislav Šabulić, bacc. radiol. techn.
Senka Vuko, bacc. radiol. techn.
Andrija Stojanović