Menu
Organizator i Odbori

Organizator

 

 

hkzr_zrtd


Znanstveni odbor

Ivanka Herman
Tomislav Stanković
Velimir Karadža
Frane Mihanović
Maja Karić
Irislav Šabulić
Željko Lončar

Organizacijski odbor

Helena Medvedec
Dario Damjanović
Boris Crnov
Ivica Bogadi
Damir Ciprić
Krešimir Granec

Počasni odbor

Stipan Janković, Marko Radoš,
Marija Frković, Melita Kukuljan,
Damir Miletić, Goran Roić,
Boris Brkljačić, Dražen Huić,
Petar Strugačevac, Igor Fučkan,
Slavko Buljubašić, Marko Visković,
Boris Benceković, Josip Lučić


Tehnički Organizator

PCO – PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER

PENTA d.o.o. – PCO

Kontakt osoba:  Danijela Ćurčić
Adresa: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 462 86 07 | +385 1 4553 290
Mobitel: 091 4553 290
Fax: +385 1 4628 616 | + 385 1 4553 284
E-mail: danijela.curcic@penta-zagreb.hr