Menu
Opće informacije

gr

Grb grada Vukovara

z

Zastava Vukovarsko-srijemske županije

vg

Vučedolska golubica

O VUKOVARU:

Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu, u hrvatskom dijelu Srijema. On je i upravno, obrazovno, gospodarsko i kulturno središte Vukovarsko-srijemske županije.

Pristanište je na ušću rijeke Vuke u Dunav. Nalazi se 19 km istočno od Vinkovaca, 36 km jugoistočno od Osijeka; nadmorska visina 108 m; 27.683 stanovnika (2011.). Na magistralnoj je prometnici (M7) Osijek-Vukovar-Ilok i željezničkoj prometnici Vinkovci-Vukovar. Dunav je kod Vukovara također i državna granica, pa se s druge strane rijeke nalazi Srbija.

Nalazi se na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Leži na ušću rijeke Vuke u Dunav. Istočni – stariji dio grada na desnoj je obali Vuke, na obroncima Vukovarskog ravnjaka i visokoj dunavskoj obali. Zapadni dio grada – Novi Vukovar s Borovim naseljem u nizini je lijeve obale Vuke.

Grad leži na važnim prometnim pravcima. Od pamtivijeka je dolinom Dunava na vukovarskom području tekao promet od sjeverozapada prema jugoistoku. U rimskom razdoblju desnom obalom Dunava vodila je granična, tzv. limeska cesta, na kojoj je važna postaja bio Cornacum, današnji Sotin. Od davnina se također plovi Dunavom i Vukovar je na tom putu važna postaja. Uvođenjem parobroda od sredine 19. stoljeća Vukovar je imao redovnu vezu s Budimom i Bečom uzvodno i sve do Rumunjske nizvodno. Vukovarska luka važna je uvozno-izvozna postaja. Poslije izgradnje željeznice 1878./79. godine sve je važnija uloga Vukovara u pretovaru robe s riječnog na željeznički promet. U novije vrijeme Vukovar je imao razvijenu cestovnu mrežu asfaltiranih prometnica. Izgradnjom zračne luke Klisa, 20-ak km zapadno od Vukovara, uključeno je ovo područje u zračni promet.

Stari je barokni grad, ipak najpoznatiji po strašnim razaranjima tijekom Domovinskog rata. Među mnoštvom vrlo atraktivnih, ali u ratu teško stradalih građevina, ističu se dvorac Eltz iz XVIII st., barokne zgrade u središtu grada, franjevački samostan, župna crkva sv. Filipa i Jakova, pravoslavna crkva sv. Nikole i dr. Izvan grada na obali Dunava prema Iloku nalazi se Vučedol, bogato arheološko nalazište. Obredna posudica Vučedolska golubica smatra se svojevrsnim simbolom grada. Vučedol je i poznato izletište, raj za ribiče s prekrasnom pješčanom plažom na Orlovu otoku.

Atraktivno ušće rijeke Vuke u Dunav, šetališta uz Dunav i uređene plaže osiguravaju športsko-rekreacijske aktivnosti tijekom cijele godine, a posebice u toplom dijelu godine kada je moguće kupanje. Na Dunavu i Vuki popularan je ribolov (som, smuđ, šaran, štuka, kečiga).

Gospodarstvo Vukovara zasnovana je na poljoprivredi, trgovini, vinogradarstvu, prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, industriji građevinskog materijala, industriji obuće i turizmu. Prije Domovinskog rata Vukovar je bio jedan od najrazvijenijih područja Hrvatske. Industrija je teško stradala u velikosrpskoj agresiji 1991.-95., ali mirnom reintegracijom pod hrvatsku vlast počela je obnova grada, pa tako i industrije.

Neke od većih tvrtki u gradu Vukovaru:

– Vupik – prehrambena industrija
– Borovo – industrija obuće
– Luka Vukovar
– Velepromet

Posebne zone za ulaganja su:

– Gospodarska zona Vukovar
– Podunavska slobodna zona

U budućnosti je u planu osnivanje još nekoliko zona i to:

– Slobodna zona Vukovar
– Gospodarska zona Priljevo
– Poduzetnička zona Priljevo

Turizam je također jedna od važnih djelatnosti u gradu. Nakon uklanjanja porušenih mostova na Dunavu kod Novog Sada krenula su krstarenja Dunavom, pa su počeli pristajati putnički brodovi i u Vukovaru. Tim brodovima se samo u 2005. godinu u Vukovaru iskrcalo oko 18.500 turista, pretežno američkih. Nakon ponovne izgradnje hotela Lav, počeo se razvijati i kongresni turizam.

HOTEL LAV: http://www.hotel-lav.hr/

Hotel s 4 zvjezdice, ponos grada i građana Vukovara. Smješten u strogom središtu grada na ušću rijeke Vuke u Dunav i malene zimske luke. Iz hotela se pružaju veličanstvene vizure na široki mirni Dunav, njegove pitome obale, na uređeno šetalište, a odsustvo automobilskog prometa daje ovoj lokaciji neizbrisiv pečat.

Moderni interijer hotela u kombinaciji drveta, tekstila, kože, metala, mramora i boja čini snažnu impresiju svih prostora. Hotel raspolaže sa 38 soba i 4 apartmana. Sve sobe komforno su uređene i opremljene za duži poslovni ili turistički boravak.